Veks prisniveau

 

Energitilsynets afgørelse påvirker ikke umiddelbart VEKS’ priser

 

Ifølge en artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten den 20. marts 2017 fremgår det, at DONG Energy forventer at hente 852 millioner kroner ekstra hos kunder, der er forsynet fra de centrale kraftvarmeværker.

DONG Energy har udmeldt følgende til VEKS om sagen ”Den pris vi afregner varmen for Avedøreværket med, er reguleret af vores kontrakter, og den bliver ikke ændret som følge af afgørelsen i Energitilsynet. Ligeledes vil en kommende justering af AVV2 kontrakten i forbindelse med en levetidsforlængelse af blokken heller ikke blive påvirket af afgørelsen.”

 

VEKS er pt ved at afklare status hos de øvrige relevante selskaber - Vestforbrænding og KARA/NOVEREN. Vi vender tilbage derom snarest.

 

I pressen er det desuden fremme, at fjernvarmevirksomheder stiftet før 1981 kan videresende ekstraregninger til kunderne. VEKS er stiftet i 1984 og er ikke omfattet af denne status.

 

Status vedr. VEKS’ egenkapital: VEKS egenkapital udgør 121 mio.kr. pr. 31. december 2016. VEKS har i 2009 og 2013 ansøgt om tilladelse til forrentning af indskudskapitalen - som udgør 5,5 mio. kr. - fra de kommunale ejere. VEKS afventer Energitilsynets udmelding herom.

 

Forrentningen af indskudskapitalen er beskrevet i VEKS’ vedtægter, og har været behandlet i bestyrelse og embedsmandsudvalg i VEKS. Det fremgår desuden af vore regnskaber. Uanset udfaldet vil afgørelsen ikke betyde, at VEKS’ kunder bliver opkrævet ekstra for varmen i 2017 eller tidligere år.

 

P.b.v.

Arne Hagedorn