Forslag fra bestyelsen.

Der fremlægges forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslaget kan se under Generalforsamling 2017 i firmaprofil.